KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ
Signatekma, KALİTE, ÇEVRE, İSG Politikalarını belirlemiş ve uygulamaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ
Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini tüm grup şirketlerimizde uygulayarak sürekli iyileştirme ve gelişme sağlamak.
Kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmet anlayışı sunulması.
Ürün ve hizmet kalitemizde sürekli gelişim sağlamak.
Ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk sağlamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Tüm grup şirketlerimizde çevre yasal uygunluğunu sağlamak ve sürekli kontrol etmek.
Çevre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Oluşabilecek atıkların,  çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
Çalışanlarımızın, çevre ve atık yönetimi konusunda sürekli bilinçlendirilmesi.

İSG POLİTİKAMIZ
Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmek.
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin  performansını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.
Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmek.